• waytochurch.com logo

Today's Most viewed Lyrics

Sl.No Title Language Views
1 Raja Nee Sannidhilone రాజా నీ సన్నిధిలోనే ఉంటానయ్యTelugu158
2 Stuthi paadutake brathikinchina స్తుతి పాడుటకే బ్రతికించినTelugu42
3 Karuna sampannuda dheeruda sukumaaruda కరుణా సంపన్నుడా ధీరుడా సుకుమారుడాTelugu33
4 Entha manchi Devudavayya ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా - ఎంత మంచి దేవుడవయ్యాTelugu30
5 Nenellappudu Yehovanu Sannuthinchedan నేనెల్లప్పుడు యెహోవను సన్నుతించెదన్Telugu25
6 parishudha parishudha prabhuva - పరిశుద్ద పరిశుద్ద ప్రభువాTELUGU22
7 vetagaani urilo nundi వేటగాని ఉరిలో నుండిTELUGU21
8 viluveleni naa jeevitham nee chethilo padagaane విలువేలేని నా జీవితం నీ చేతిలో పడగానేTELUGU20
9 bangaram adugaledu vajraalani adugaledu బంగారం అడుగలేదు వజ్రాల్ని అడుగలేదుTelugu19
10 Belan Kodupavaral EllavareiyumeTAMIL19
11 naa chinni hrudayamutho నా చిన్ని హృదయముతోTELUGU18
12 Everyone needs compassion-ENGLISH17
13 Vandanam yesayya vandhanam yesaiah వందనం యేసయ్యా వందనం యేసయ్యాTelugu14
14 Premincheda Yesu raja Ninne premincheda ​ప్రేమించెద యేసురాజ నిన్నే ప్రేమించెదTelugu13
15 Nee mukhamu manoharamu lyrics నీ ముఖము మనోహరము - నీ స్వరము మాధుర్యముTelugu12
16 seeyonu paatalu santhoshamugaa సీయోను పాటలు సంతోషముగాTELUGU10
17 naadantuu lokaana edi ledayya నాదంటూ లోకాన ఏదీ లేదయ్యాTelugu10
18 lemmu thejarillumu ani-లెమ్ము తేజరిల్లుము అనిTELUGU10
19 Idi kamaneeya kalyaana raagam ఇది కమనీయ కళ్యాణ రాగంTelugu10
20 naa jeevam naa sarvam neeve devaa నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవాTelugu10
21 yehovaa naa balamaa యెహోవా నా బలమాTelugu9
22 ninne ninne ne koluthunayya - నిన్నే నిన్నే నే కొలుతునయ్యా నీవే నీవే నా రాజువయ్యా - యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యాTelugu9
23 വിശുദ്ധിയെ തികച്ചു നാം ഒരുങ്ങിനില്ക്കാം പ്രിയന് (CSI-Kerla-486)Malayalam9
24 noothanamainadi nee vaathsalyamu నూతనమైనది నీ వాత్సల్యము ప్రతి దినము నన్ను దర్శించెనుTELUGU9
25 chithra chithraala vaade mana yesayya చిత్ర చిత్రాల వాడే మన యేసయ్యTelugu8
26 punarudhanuda naa yesayya పునరుత్థానుడ నా యేసయ్య మరణము గెలిచి బ్రతికించితివి నన్నుTelugu8
27 yudhaa sthuthi gotrapu simhama యూదా స్తుతి గోత్రపు సింహమాTelugu8
28 dayagala hrudayudavu దయగల హృదయుడవుTelugu8
29 aa jali premanu ఆ జాలి ప్రేమను గమనింపకుందువా?Telugu8
30 gamyam cheralani nito umdalani paga గమ్యం చేరాలని నీతో ఉండాలని పగలు రేయTELUGU8
31 ravayya yesunadha ma rakshana marga రావయ్య యేసునాధా మా రక్షణ మార్గముTELUGU8
32 OBEDIENCE IS THE VERY BEST English8
33 yaesuni nammedivaaru aayana uchitha krupathoa-యేసుని నమ్మెడివారు ఆయన ఉచిత కృపతోTELUGU8
34 WE ARE HEIRSENGLISH8
35 raajula raajaa raanaiyunnavaadaa రాజుల రాజా రానైయున్నవాడా Telugu8
36 raavayyaa yesayyaa naa intiki రావయ్యా యేసయ్యా నా ఇంటికిTelugu8
37 En priyaneppol sundharanay aareyumMALAYALAM8
38 Thank you Jesus Thank you Lord for loving me-ENGLISH8
39 Picked me up from the miry clay-ENGLISH8
40 elanti vaadanyna ఏలాంటి వాడవైనాTelugu8
41 naa praana priyudaa naa yesayyaa నా ప్రాణ ప్రియుడా నా యేసయ్యాTELUGU8
42 aananda yaathra ఇది ఆత్మీయ యాత్రTelugu7
43 preminchedan adhikamugaa ప్రేమించెదన్ అధికముగాTelugu7
44 kalyanam kamaniyam i samayam ati ma కళ్యాణం కమనీయం ఈ సమయం అతి మధురంTELUGU7
45 raegathvarapadaku oarchukoa koapi goad-రేగత్వరపడకు ఓర్చుకో కోపి గోడTELUGU7
46 sthuthiyu mahimayu neeke kshit-స్తుతియు మహిమయు నీకె క్షితికినTELUGU7
47 celebrate celebrateENGLISH7
48 IT'S IN JESUSENGLISH7
49 teepi aashala mandaaraalu తీపి ఆశల మందారాలు విరబూసిన ఈ వేళTelugu7
50 Priya nanna priya nanna priya yesuni ಪ್ರಿಯ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುನಿKannada7
51 Neeve naaku chaalunu yesu నీవే నాకు చాలును యేసుTelugu7
52 Come bless the Lord, all ye servants of the Lord English6
53 abrahamu devuda అబ్రహాము దేవుడవు - ఇస్సాకు దేవుడవుTelugu6
54 naa praanamaa naalo neevu నా ప్రాణమా నాలో నీవుTelugu6
55 sarvonathuda neeve naaku సర్వోన్నతుడా - నీవే నాకు ఆశ్రయదుర్గము -TELUGU6
56 i will worship with all of my heartENGLISH6
57 you deserve the gloryENGLISH6
58 neeve na santhosha ganamu నీవే నా సంతోషగానముTelugu6
59 naa thoduga vunnavaadave నాతోడుగా ఉన్నవాడవే..! నాచేయి పట్టి నడుపు వాడవే...!Telugu6
60 kallu theristhe velugu raa కళ్లు తెరిస్తే వెలుగురాTelugu6
61 ascharyakarudu alochanakartha nithyudagu thandri ఆశ్చర్యకరుడు - ఆలోచనకర్తTELUGU5
62 srusti kartha yesu deva సృష్టికర్త యేసు దేవ సర్వలోకం నీమాట వినునూTELUGU5
63 bajiyintumu ninu jagadisa sri yesa ma rakshanakarta భజియింతుము నిను జగదీశా శ్రీ యేసా మా రక్షణకర్త TELUGU5
64 sthuthi patruda stotrarhuda stutula స్తుతి పాత్రుడా స్తోత్రార్హుడా స్తుTELUGU5
65 sudhaa madhura kiranaala arunodayam సుధా మధుర కిరణాల అరుణోదయం కరుణామయునిTELUGU5
66 LIFT JESUS HIGHER English5
67 anantha gnani అనంత జ్ఞాని నీకు అల్పుడను నాకు సహవాసమా Telugu5
68 naa smkatmbulanniyu theeripoay-నా సంకటంబులన్నియు తీరిపోయె సంTELUGU5
69 blind man stood by the roadENGLISH5
70 for thou o lordENGLISH5
71 sthuthi gaanamulathoa naenu - naa dhaevunee sthuthimchedhanoo-స్తుతి గానములతో నేను - నా దేవునీ స్తుతించెదనూTELUGU5
72 ninu namminacho నిను నమ్మినచో సిగ్గుపడనీయవుTelugu5
73 kanneeru vidiche o sodhara కన్నీరు విడిచే ఓ సోదరాTelugu5
74 nee viswasa naavalo yesu vunnaadaa నీ విశ్వాస నావలో యేసు వున్నాడా -ఆయన కూర్చున్న నావలో నీవు వున్నావTelugu5
75 In Heavenly armour we will enter the land-ENGLISH5
76 Aparadini Yesiah – అపరాధిని యేసయ్యాTELUGU5
77 Usirada yesu usiralli berete ಉಸಿರಾದ ಯೇಸು ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಬೆರೆತೆKannada5
78 Kalyaana raagaala sandadilo – Aananda harivillulo కళ్యాణ రాగాల సందడిలో – ఆనంద హరివిల్లులోTelugu5
79 Kanche vesaavu maa intiki కంచే వేశావు మా ఇంటికిTelugu5
80 Dhavalavarnuda ratnavarnuda ధవళవర్ణుడా రత్నవర్ణుడాTelugu5
81 mahima ghanathaku arhudavu మహిమ ఘనతకు అర్హుడవుTelugu4
82 oohinchaleni melulatho nimpina ఊహించలేని మేలులతో నింపినTelugu4
83 guriyoddake parugiduchumtini kristu గురియొద్దకే పరుగిడుచుంటిని క్రీస్తుTELUGU4
84 koti kiranamula kamtini mimchina sa కోటి కిరణముల కాంతిని మించిన శాంతివిTELUGU4
85 naloni asha jyoti nive na prabuva n నాలోని ఆశా జ్యోతి నీవే నా ప్రభువా నTELUGU4
86 sagilapadi mrokkedamu satyamuto atm సాగిలపడి మ్రొక్కెదము సత్యముతో ఆత్మతTELUGU4
87 siluvalo aa siluvalo aa gora kalvar సిలువలో ఆ సిలువలో ఆ ఘోర కల్వరిలోTELUGU4
88 tarataralalo yugayugalalo jag తరతరాలలో యుగయుగాలలో జగజగాలలోTELUGU4
89 yogyudavo yogyudavo yesu prabo nive యోగ్యుడవో యోగ్యుడవో యేసు ప్రభో నీవేTELUGU4
90 WHEREVER I AM I'LL PRAISE HIM English4
91 ON BENDED KNEE I COME English4
92 kontha sepu kanabadi anthalone కొంతసేపు కనబడి అంతలోనే మాయమయ్యే Telugu4
93 raathi kundanu రాతి కుండను నేను ఖాళియై యున్నాను Telugu4
94 paadedha dhaeva nee krupalan n-పాడెద దేవ నీ కృపలన్ నూతన గీతముTELUGU4
95 theruvu nee hrudhaya dhvaarmbu naedae prabhuyaesunmdhae rakshna kaladhu-తెరువు నీ హృదయ ద్వారంబు నేడే ప్రభుయేసునందే రక్షణ కలదుTELUGU4
96 jesus youre my firm foundationENGLISH4
97 THE ORIGINAL LIFEENGLISH4
98 HE'S MINE, YES HE'S MINEENGLISH4
99 JESUS BREAKS EVERY FETTERENGLISH4
100 ae reethi sthuthiyinthuno ఏ రీతి స్తుతియింతునో – ఏ రీతి సేవింతునోTelugu4

© 2019 Waytochurch.com