• waytochurch.com logo

Today's Most viewed Lyrics

Sl.No Title Language Views
1 Raja Nee Sannidhilone రాజా నీ సన్నిధిలోనే ఉంటానయ్యTelugu1986
2 Entha manchi Devudavayya ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా - ఎంత మంచి దేవుడవయ్యాTelugu1120
3 emmanuelu rakthamu ఇమ్మానుయేలు రక్తము - ఇంపైన యూటగుTELUGU952
4 mahima ghanathaku arhudavu మహిమ ఘనతకు అర్హుడవుTelugu920
5 ninne ninne ne koluthunayya - నిన్నే నిన్నే నే కొలుతునయ్యా నీవే నీవే నా రాజువయ్యా - యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యాTelugu648
6 siluvalo aa siluvalo aa gora kalvar సిలువలో ఆ సిలువలో ఆ ఘోర కల్వరిలోTELUGU611
7 Nenellappudu Yehovanu Sannuthinchedan నేనెల్లప్పుడు యెహోవను సన్నుతించెదన్Telugu564
8 Gathakalamantha ni needalona గతకాలమంత నీ నీడలోనEnglish524
9 viluveleni naa jeevitham nee chethilo padagaane విలువేలేని నా జీవితం నీ చేతిలో పడగానేTELUGU489
10 nenu naa illu naa inti vaarandaru నేను నా ఇల్లు నా ఇంటి వారందరుTELUGU471
11 jeevaahaaramu rammu chirajeeva-జీవాహారము రమ్ము చిరజీవాన్నము నTELUGU467
12 bangaram adugaledu vajraalani adugaledu బంగారం అడుగలేదు వజ్రాల్ని అడుగలేదుTelugu433
13 yudhaa sthuthi gotrapu simhama యూదా స్తుతి గోత్రపు సింహమాTelugu425
14 Nee mukhamu manoharamu lyrics నీ ముఖము మనోహరము - నీ స్వరము మాధుర్యముTelugu420
15 you are my strength when i am weakENGLISH411
16 neeve na santhosha ganamu నీవే నా సంతోషగానముTelugu357
17 Nee pilupu valana nenu nasinchipoledhu నీ పిలుపు వలన నేను నశించి పోలేదుTelugu350
18 punarudhanuda naa yesayya పునరుత్థానుడ నా యేసయ్య మరణము గెలిచి బ్రతికించితివి నన్నుTelugu347
19 sthoathraarpana narpimthamu ja-స్తోత్రార్పణ నర్పింతము జప ధూపమTELUGU321
20 Premincheda Yesu raja Ninne premincheda ​ప్రేమించెద యేసురాజ నిన్నే ప్రేమించెదTelugu289
21 ninu namminacho నిను నమ్మినచో సిగ్గుపడనీయవుTelugu270
22 Stuthi paadutake brathikinchina స్తుతి పాడుటకే బ్రతికించినTelugu213
23 Vandanam yesayya vandhanam yesaiah వందనం యేసయ్యా వందనం యేసయ్యాTelugu209
24 yehoava sannidhini nee sthoath-యెహోవ సన్నిధిని నీ స్తోత్రగానమTELUGU207
25 vetagaani urilo nundi వేటగాని ఉరిలో నుండిTELUGU206
26 jayaprabhu yaesune vembadimchu-జయప్రభు యేసునె వెంబడించుచు జయమTELUGU202
27 parishudha parishudha prabhuva - పరిశుద్ద పరిశుద్ద ప్రభువాTELUGU189
28 sthuthi patruda stotrarhuda stutula స్తుతి పాత్రుడా స్తోత్రార్హుడా స్తుTELUGU172
29 naa praana priyudaa naa yesayyaa నా ప్రాణ ప్రియుడా నా యేసయ్యాTELUGU167
30 mahimeya arasane ninna Atmadi ArAdhisuve-ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧKannada160
31 yehovaa naaku velugaye యెహోవా నాకు వెలుగాయే యెహోవానాకు రక్షణయేTelugu157
32 srusti kartha yesu deva సృష్టికర్త యేసు దేవ సర్వలోకం నీమాట వినునూTELUGU156
33 naa jeevam naa sarvam neeve devaa నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవాTelugu145
34 Naa korika nee pranaalika parimalinchaalani నా కోరిక నీ ప్రణాళిక పరిమళించాలనిTelugu138
35 saakshyamichcheda సాక్ష్యమిచ్చెద మన స్వామి యేసు దేవుడంచుTelugu137
36 oohaku andani praema naa yaesu praema ఊహకు అందని ప్రేమ నా యేసు ప్రేమTELUGU135
37 Hallelujah Hallelujah Stotramulu హల్లెలూయ హల్లెలూయ స్తోత్రములు - హల్లెలూయ హల్లెలూయ స్తోత్రములు Telugu135
38 neeve na rakshana neeve nireekshana నీవే నా రక్షణ నీవే నిరీక్షణTelugu133
39 naa chinni hrudayamutho నా చిన్ని హృదయముతోTELUGU127
40 ravayya yesunadha ma rakshana marga రావయ్య యేసునాధా మా రక్షణ మార్గముTELUGU119
41 melu cheyaka neevu undalevayyaa మేలు చేయక నీవు ఉండలేవయ్యాTELUGU119
42 tarataralalo yugayugalalo jag తరతరాలలో యుగయుగాలలో జగజగాలలోTELUGU111
43 Nambaththakavar Neer Oruvar - நம்பத் தக்கவர் நீர் ஒருவர்TAMIL110
44 Nenu kuda vunnanayya నేను కూడా ఉన్నానయ్యTelugu107
45 manasa! yaathma! thaejarilluma-మనస! యాత్మ! తేజరిల్లుమా యలంకరిTELUGU105
46 Gaganamu cheelchukoni ghanulanu theesukoni గగనము చీల్చుకొని ఘనులను తీసుకొనిTelugu105
47 Krupaa Krupaa sajeevulatho కృపా కృపా సజీవులతోTelugu104
48 seeyonu paatalu santhoshamugaa సీయోను పాటలు సంతోషముగాTELUGU103
49 lemmu thejarillumu ani-లెమ్ము తేజరిల్లుము అనిTELUGU103
50 dayagala hrudayudavu దయగల హృదయుడవుTelugu96
51 manchivaadu goppavaadu naa yesu parishuddhudu మంచివాడు గొప్పవాడు నా యేసు పరిశుద్ధుడుTelugu95
52 Yesu Naamam Sundara Naamam యేసు నామం - సుందర నామంTelugu95
53 naadantuu lokaana edi ledayya నాదంటూ లోకాన ఏదీ లేదయ్యాTelugu92
54 Give and it will come back to you-ENGLISH92
55 sagilapadi mrokkedamu satyamuto atm సాగిలపడి మ్రొక్కెదము సత్యముతో ఆత్మతTELUGU91
56 aananda yaathra ఇది ఆత్మీయ యాత్రTelugu88
57 Karuna sampannuda dheeruda sukumaaruda కరుణా సంపన్నుడా ధీరుడా సుకుమారుడాTelugu88
58 Ye bhayamu naku lene ledhu ga neevu thodundaga ఏ భయము నాకు లేనేలేదుగా నీవు తోడుండగాTelugu87
59 sudhaa madhura kiranaala arunodayam సుధా మధుర కిరణాల అరుణోదయం కరుణామయునిTELUGU86
60 viduvani devuda nive ma mamchi yesa విడువని దేవుడ నీవే మా మంచి యేసయ్యాTELUGU85
61 dhashamu bhaagamu lella dhaevu-దశము భాగము లెల్ల దేవునివి ధారాTELUGU85
62 ninnu vidichi nee praema marachi - -నిన్ను విడిచి నీ ప్రేమ మరచి - TELUGU83
63 halleluya ani paadi sthuthimpanu హల్లెలూయ యని పాడి స్తుతింపను - రారె జనులారా మనసారా ఊరూరTelugu82
64 veeche galullo prathiroopam neeve వీచే గాలుల్లో ప్రతిరూపం నీవేTelugu79
65 Neeve naaku chaalunu yesu నీవే నాకు చాలును యేసుTelugu78
66 Nanna priya yesuve ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆKannada78
67 balamaina dhaevudavu - balavmthudavu neevu-బలమైన దేవుడవు - బలవంతుడవు నీవుTELUGU76
68 sarvonathuda neeve naaku సర్వోన్నతుడా - నీవే నాకు ఆశ్రయదుర్గము -TELUGU74
69 yesu rakshakaa shathakoti sthothram-యేసు రక్షకా శతకోటి స్తోత్రంTELUGU74
70 Come bless the Lord, all ye servants of the Lord English72
71 jesus youre my firm foundationENGLISH72
72 o nestama e subavarta teliyuna ఓ నేస్తమా ఈ శుభవార్త తెలియునా TELUGU70
73 prabu namam na asrayame ayananu stu ప్రభు నామం నా ఆశ్రయమే ఆయనను స్తుతియTELUGU70
74 naa smkatmbulanniyu theeripoay-నా సంకటంబులన్నియు తీరిపోయె సంTELUGU70
75 Ninna pritisalu e hrudaya ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಈ ಹೃದಯKannada69
76 noothanamainadi nee vaathsalyamu నూతనమైనది నీ వాత్సల్యము ప్రతి దినము నన్ను దర్శించెనుTELUGU68
77 praardhana valane payanamu praardhane praakaaramu ప్రార్థన వలనే పయనము ప్రార్థనే ప్రాకారముTELUGU68
78 abrahamu devuda అబ్రహాము దేవుడవు - ఇస్సాకు దేవుడవుTelugu67
79 naa rakshkuni vembadimthu nannitan-నా రక్షకుని వెంబడింతు నన్నిటన్TELUGU67
80 sthuthiyu mahimayu neeke kshit-స్తుతియు మహిమయు నీకె క్షితికినTELUGU67
81 elaa umdaganu nee praema laekumdaa --ఎలా ఉండగను నీ ప్రేమ లేకుండా -TELUGU65
82 Yehovah Yireh samasthamu neeve యెహోవా యీరే సమస్తము నీవేTelugu65
83 galaleeya teerana chinna nava గలిలయ తీరాన చిన్ననావTelugu64
84 Devaru nanage asraya durga ದೇವರು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗKannada64
85 sthuthi sthothramulu chellinthumu స్తుతి స్తోత్రములు చెల్లిం తుము-స్తుతి గీతమునే పాడెదముTelugu63
86 oa dhayaanilayaa! prabhuvaa! m-ఓ దయానిలయా! ప్రభువా! మా కున్న TELUGU62
87 Ella ollede aguvudeva ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೇದೆ… ಆಗುವುದುದೇವಾKannada62
88 we have come into his houseENGLISH61
89 WE ARE HEIRSENGLISH60
90 E badavana balalli belakagi bande ಈ ಬಡವಳ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದೆKannada60
91 arambinchedha yesu neelo prathi dhinam ఆరంభించెద యేసు నీలో ప్రతీదినంTelugu57
92 Paralokadalli iruva tande ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಂದೆKannada57
93 Halleluya stuti madiri ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿKannada57
94 Endhuko e gora papini ఎందుకో ఈ ఘోర పాపినిTelugu57
95 Bhayapadanu భయపడనుTelugu57
96 ascharyakarudu alochanakartha nithyudagu thandri ఆశ్చర్యకరుడు - ఆలోచనకర్తTELUGU56
97 na priya yesu raja aduko nannepudu నా ప్రియ యేసు రాజా ఆదుకో నన్నెపుడుTELUGU56
98 sharonu vanamulo pusina pushpamai షారోను వనములో పూసిన పుష్పమై లోయTELUGU56
99 chithra chithraala vaade mana yesayya చిత్ర చిత్రాల వాడే మన యేసయ్యTelugu55
100 Aradhane aradhane stuthi ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿKannada55

© 2023 Waytochurch.com