• waytochurch.com logo

Today's Most viewed Lyrics

Sl.No Title Language Views
1 CHRIST IS THE ANSWERENGLISH6
2 o mary mother sweetest bestENGLISH5
3 WE ARE HEIRSENGLISH5
4 ninnu vidichi nee praema marachi - -నిన్ను విడిచి నీ ప్రేమ మరచి - TELUGU5
5 emmanuelu rakthamu ఇమ్మానుయేలు రక్తము - ఇంపైన యూటగుTELUGU4
6 yehovaa naa balamaa యెహోవా నా బలమాTelugu4
7 neeve na santhosha ganamu నీవే నా సంతోషగానముTelugu4
8 manchivaadu goppavaadu naa yesu parishuddhudu మంచివాడు గొప్పవాడు నా యేసు పరిశుద్ధుడుTelugu4
9 raavayyaa yesayyaa naa intiki రావయ్యా యేసయ్యా నా ఇంటికిTelugu4
10 Entha manchi Devudavayya ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా - ఎంత మంచి దేవుడవయ్యాTelugu4
11 കൃപയേറും കര്ത്താവിലെന് വിശ്വാസം (CSI-Kerla-440)Malayalam4
12 en re priyan vanil vararay എന്റെ പ്രിയന് വാനില് വരാറായ്MALAYALAM4
13 ne brathiki unnaanante adi kevalam nee krupa నే బ్రతికి ఉన్నానంటే అది కేవలం నీ కృపTELUGU4
14 mattivira vattivira mannuvura manna మట్టివిరా వట్టివిరా మన్నువురా మన్నవTELUGU3
15 endina edari bratukulo nimdaina ఎండిన ఎడారి బ్రతుకులో నిండైన ఆశTELUGU3
16 samarpana cheyumu prabhuvunaku సమర్పణ చేయుము ప్రభువునకుTelugu3
17 alpha omega ayina mahimanvithuda అల్ఫా ఒమేగా అయినా మహిమాన్వితుడాTelugu3
18 mahima ghanathaku arhudavu మహిమ ఘనతకు అర్హుడవుTelugu3
19 o nestama e subavarta teliyuna ఓ నేస్తమా ఈ శుభవార్త తెలియునా TELUGU3
20 krupa chetha pilachinappude కృప చేత పిలిచినపుడే నేను నీ వాడనైతినయ్యా Telugu3
21 HE PAID A DEBTENGLISH3
22 I CAN RUN THROUGH A TROOPENGLISH3
23 naa thoduga vunnavaadave నాతోడుగా ఉన్నవాడవే..! నాచేయి పట్టి నడుపు వాడవే...!Telugu3
24 Nee mukhamu manoharamu lyrics నీ ముఖము మనోహరము - నీ స్వరము మాధుర్యముTelugu3
25 Aakasham marum bhoothalavumMALAYALAM3
26 Seeyon yathrayathil maname bhayamonnumMALAYALAM3
27 He poured in the oil and the wine-ENGLISH3
28 Appa Ummai Aarathipen – அப்பா உம்மை ஆராதிப்பேன்TAMIL3
29 Yesu Ratchagar Peyarai Sonnal இயேசு ரட்சகர் பெயரைச் சொன்னால்TAMIL3
30 naa chinni hrudayamutho నా చిన్ని హృదయముతోTELUGU3
31 asadhyamayenikkeannumilla enne saktanakkunnavan mukhantiram അസാധ്യമായെനിക്കൊന്നുമില്ലMALAYALAM3
32 naa praanamaa naalo neevu నా ప్రాణమా నాలో నీవుTelugu2
33 Come bless the Lord, all ye servants of the Lord English2
34 As the deer panteth for the waterEnglish2
35 As David did in Jehovah's sightEnglish2
36 dheva ni namam balamynadhi ni namam దేవా నీ నామం - బలమైనది నీ నామంTELUGU2
37 Dur ek tara ja raha hai दूर एक तारा जा रहा हैHindi2
38 yesuni yandali aanandame యేసుని యందలి ఆనందమే మాకు బలముTELUGU2
39 krupa krupa naa yesu krupa కృప కృప నా యేసు కృప -కృప కృప కృపTELUGU2
40 yemani varninthu ఏమని వర్ణింతు - నీ కృపను - ఏరులై పారెనె - నా గుండెలోన -TELUGU2
41 Tera ho abhishek तेरा हो अभिषेकHindi2
42 yudhaa sthuthi gotrapu simhama యూదా స్తుతి గోత్రపు సింహమాTelugu2
43 bale bale mata బలె బలె మాట బంగారు మాట బైబిల్ మాట యేసు మాటTelugu2
44 ninu chudani kshanamu nito num నిను చూడని క్షణము నీతో నుండని బ్రతుTELUGU2
45 kristu nedu puttene rakshana dorike క్రీస్తు నేడు పుట్టెనె రక్షణ దొరికెTELUGU2
46 enduko nannintaga neevu preminchiti ఎందుకో నన్నింతగా నీవు ప్రేమించితివోTELUGU2
47 andala udyana vanama అందాల ఉద్యన వనమా ఓ క్రెస్తవా సంఘామా ,Telugu2
48 na yesayya na rakshaka na namma నా యేసయ్యా నా రక్షకా నా నమ్మదగిTELUGU2
49 ni mukamu manoharamu ni svaramu mad నీ ముఖము మనోహరము నీ స్వరము మాధుర్యమTELUGU2
50 o ho ho o o o o o o ఓ హో హో ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓTELUGU2
51 sarva yugamulalo sajivudavu sar సర్వ యుగములలో సజీవుడవు సరిపోల్చTELUGU2
52 yuddhamu yehovade (4) r యుద్ధము యెహొవాదే 4 రాTELUGU2
53 तेरे लहू के वसीले Hindi2
54 WE ARE ONE IN THE BOND OF LOVE English2
55 MEN OF FAITH English2
56 MY TIMES ARE IN THY HAND English2
57 ARISE, ARISE, ARISE, ARISE English2
58 CHRIST IS THE ANSWER TO MY EVERY NEED English2
59 LET US BREAK BREAD TOGETHER WE ARE ONE English2
60 kalvary prema prakatinchu కల్వరి ప్రేమ ప్రకటించుచున్నది సర్వలోకానికి Telugu2
61 gaanamuao jaeyuaodu sukeerthan-గానముఁ జేయుఁడు సుకీర్తనను యెహోTELUGU2
62 sharanu naa yaesu prabhuvaa ne-శరణు నా యేసు ప్రభువా నీవెగా పరTELUGU2
63 dhikkulaeni vaaaodanoa prabhoa-దిక్కులేని వాఁడనో ప్రభో నీ యండTELUGU2
64 karunasaagara veevaekaavaa maranamomdha sil-కరుణసాగర వీవేకావా మరణమొంద సిల్TELUGU2
65 emtha goppa bobba puttenu dhaa-ఎంత గొప్ప బొబ్బ పుట్టెను దానితTELUGU2
66 raarae mana yaesu svaamini joo-రారే మన యేసు స్వామిని జూతము కోTELUGU2
67 prabhu maargamulaymdhe bhayabh-ప్రభు మార్గములయందె భయభక్తి నింTELUGU2
68 ichchunatti vidhamu theliymdi -ఇచ్చునట్టి విధము తెలియండి ప్రిTELUGU2
69 rmdi paada dhoothalaaraa nimdu smthoashm-రండి పాడ దూతలారా నిండు సంతోషంTELUGU2
70 kraisthavumdaa kadhiliraavayya-క్రైస్తవుండా కదిలిరావయ్యా కలుషTELUGU2
71 naadhu dhaevaa naadhu dhaevaa nannaela vidanaadithivayyaa-నాదు దేవా నాదు దేవా నన్నేల విడనాడితివయ్యాTELUGU2
72 parama pavithra svargapitha jai prabhu jai prabhu sarva sadhaa-పరమ పవిత్ర స్వర్గపిత జై ప్రభు జై ప్రభు సర్వ సదాTELUGU2
73 oa naa hrudhayamaa paadumaa kroththa geethm prabhunakae-ఓ నా హృదయమా పాడుమా క్రొత్త గీతం ప్రభునకేTELUGU2
74 maa dhaeva maa dhaeva needhu vishvaasyatha chaala goppadhi-మా దేవ మా దేవ నీదు విశ్వాస్యత చాల గొప్పదిTELUGU2
75 nee jeevithamu kshnabhmguramae oka gadiyaloanae gathiyimchedhavu-నీ జీవితము క్షణభంగురమే ఒక గడియలోనే గతియించెదవుTELUGU2
76 theruvu nee hrudhaya dhvaarmbu naedae prabhuyaesunmdhae rakshna kaladhu-తెరువు నీ హృదయ ద్వారంబు నేడే ప్రభుయేసునందే రక్షణ కలదుTELUGU2
77 nadpumaa mahaa yehoavaa loakayaathra ymdhun-నడ్పుమా మహా యెహోవా లోకయాత్ర యందునTELUGU2
78 prabhuvaa nee kaaryamunu noothana parachumu maaloa-ప్రభువా నీ కార్యమును నూతన పరచుము మాలోTELUGU2
79 dhanyudavu neevu dhanyudavu oa ishraayaelu bahu dhanyudavu-ధన్యుడవు నీవు ధన్యుడవు ఓ ఇశ్రాయేలు బహు ధన్యుడవుTELUGU2
80 painunna aakaashammdhunaa krimdhunna bhooloakammdhunaa-పైనున్న ఆకాశమందునా క్రిందున్న భూలోకమందునాTELUGU2
81 yehoavaayae manadhaevudu maarpulaenivaadu-యెహోవాయే మనదేవుడు మార్పులేనివాడుTELUGU2
82 jesus youre the sweetest name of allENGLISH2
83 stand up and shout it if you love my jesusENGLISH2
84 years i spent in vanity and prideENGLISH2
85 THE MOVE IS ONENGLISH2
86 IT SHALL FLOW LIKE A RIVERENGLISH2
87 BAPTIZED INTO THE BODYENGLISH2
88 sthuthi gaanamulathoa naenu - naa dhaevunee sthuthimchedhanoo-స్తుతి గానములతో నేను - నా దేవునీ స్తుతించెదనూTELUGU2
89 evarunnaarani epudumtaarani -ఎవరున్నారని ఎపుడుంటారని TELUGU2
90 ninne ninne ne koluthunayya - నిన్నే నిన్నే నే కొలుతునయ్యా నీవే నీవే నా రాజువయ్యా - యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యాTelugu2
91 athyunnatha simhasanamupai (hosanna) అత్యున్నత సింహాసనముపై ఆసీనుడాTelugu2
92 nee mandirame నీ మందిరమే మాకు ఆశ్రయం నీ సన్నిధియే మాకు ఆధారముTelugu2
93 aaraadhanaku yogyudaa ఆరాధనకు యోగ్యుడా నిత్యము స్తుతియించెదముTelugu2
94 melulu nee melulu marachipolenayyaa మేలులు నీ మేలులు మరచిపోలేనయ్యా Telugu2
95 Jivan se bhi uttam-জীবাণ সে ভি উত্তম তেরি করুনা Bengali2
96 Ek maa kee tarah PrabhuBengali2
97 Tomar uddeshe pran tule dhoriBengali2
98 Aakaashame kelkka bhumiyeMALAYALAM2
99 Aanandamundenikk aanandhamundeMALAYALAM2
100 Aaradhna mai hai chutkara-HINDI2

© 2019 Waytochurch.com