• waytochurch.com logo
Song # 20029

mee andariki subhakankshalu మీ అందరికి… శుభాకాంక్షలు…


మీ అందరికి… శుభాకాంక్షలు…. #2#
క్రీస్తెసు జన్మదినం ఈ లోకానికే శుభదినం #2#
Happy Christmas.. – Merry Christmas.. #2#

1. ఏడాది గడచినను – తోడుగ నిలచిన దేవా
మా పాపాలు పెరిగినను – ప్రాణాలు నిలపిన దేవా (2)
నీ ప్రేమకు వెలలేదు – నీ కరుణను మా పై నిలపుమా (2)
Happy Christmas.. – Merry Christmas.. #2#

2. రాబొవు కాలములో – రక్షణనొసగుము దేవా..
మా జీవితకాలమే – ముగియునేమో ఇలలోన (2)
నీ సన్నిధి చేరుటకు – మార్గమును తెరువుమా (2)

Happy Christmas.. – Merry Christmas.. #2#
మీ అందరికి… శుభాకాంక్షలు…. #2#
క్రీస్తెసు జన్మదినం ఈ లోకానికే శుభదినం #2#

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com