• waytochurch.com logo

Today's Most viewed Lyrics

Sl.No Title Language Views
1 WE ARE HEIRSENGLISH14
2 naa chinni hrudayamutho నా చిన్ని హృదయముతోTELUGU11
3 parishudha parishudha prabhuva - పరిశుద్ద పరిశుద్ద ప్రభువాTELUGU9
4 Nee mukhamu manoharamu lyrics నీ ముఖము మనోహరము - నీ స్వరము మాధుర్యముTelugu9
5 LITTLE BY LITTLE EVERYDAY English7
6 yuddhamu yehovade (4) r యుద్ధము యెహొవాదే 4 రాTELUGU6
7 WE HAVE COME INTO THIS PLACE English6
8 thou art worthy great jehovahENGLISH6
9 When the Spirit of the Lord moves in my heart-ENGLISH6
10 nanna balavu ನನ್ನ ಬಲವುKannada6
11 Nanna adiyu nine deva ನನ್ನ ಆದಿಯು ನೀನೆ ದೇವಾKannada6
12 Neeve naaku chaalunu yesu నీవే నాకు చాలును యేసుTelugu6
13 priyathama bandhama naa hrudayapu ప్రియతమా బంధమ నా హృదయపు ఆశ్రయ దుర్గమ, అనుదినం అనుక్షణం నీ వొడిలోTelugu5
14 aa jali premanu ఆ జాలి ప్రేమను గమనింపకుందువా?Telugu5
15 OBEDIENCE IS THE VERY BEST English5
16 gods not dead hes aliveENGLISH5
17 i will worship with all of my heartENGLISH5
18 we rise again from ashesENGLISH5
19 WON'T WE HAVE A TIMEENGLISH5
20 Ninte hitham pole-enne nithyam nadathiMALAYALAM5
21 Lord I lift Your name on high-ENGLISH5
22 maarpuchendavaa neevu marpuchendavaa-మార్పుచెందవా నీవు మర్పుచెందవాTELUGU5
23 lemmu thejarillumu ani-లెమ్ము తేజరిల్లుము అనిTELUGU5
24 samardhavanthudavaina naa yesayyaa-సమర్ధవంతుడవైన నా యేసయ్యాTELUGU5
25 Visuvaasai Avnentrum Patharaan விசுவாசி அவனென்றும் பதறான் –TAMIL5
26 Neevu lekundaa nenundalenu నీవు లేకుండా నేనుండలేనుTelugu5
27 Endhuko e gora papini ఎందుకో ఈ ఘోర పాపినిEnglish5
28 srusti kartha yesu deva సృష్టికర్త యేసు దేవ సర్వలోకం నీమాట వినునూTELUGU4
29 siluvalo saagindi yaathra సిలువలో సాగింది యాత్రTELUGU4
30 bale bale mata బలె బలె మాట బంగారు మాట బైబిల్ మాట యేసు మాటTelugu4
31 WE ARE ONE IN THE BOND OF LOVE English4
32 WHEREVER I AM I'LL PRAISE HIM English4
33 OH, WHERE ARE THE REAPERS English4
34 FAITH IS JUST BELIEVING English4
35 FOREVER, O LORD English4
36 LIFT JESUS HIGHER English4
37 kontha sepu kanabadi anthalone కొంతసేపు కనబడి అంతలోనే మాయమయ్యే Telugu4
38 raajula raajuga yaesu prabhumdu-రాజుల రాజుగ యేసు ప్రభుండుTELUGU4
39 ghanatha mahima prabhukae thara tharamulaloa thanakae chellunu gaak-ఘనత మహిమ ప్రభుకే తర తరములలో తనకే చెల్లును గాకTELUGU4
40 here i am a sinnerENGLISH4
41 I'M A NEW CREATIONENGLISH4
42 COMPLETEENGLISH4
43 HIS LOVE TAKES CARE OF MEENGLISH4
44 I CLAIM THE BLOODENGLISH4
45 COME AND DINEENGLISH4
46 THE MEETING IN THE AIRENGLISH4
47 JESUS BREAKS EVERY FETTERENGLISH4
48 ninu sthuthimchinaa chaalu naa brathuku dhinamuloa-నిను స్తుతించినా చాలు నా బ్రతుకు దినములోTELUGU4
49 yehovaa naaku velugaye యెహోవా నాకు వెలుగాయే యెహోవానాకు రక్షణయేTelugu4
50 Aathmavam vazikatti enne sadaMALAYALAM4
51 Bhayam lesam vendinium mamaMALAYALAM4
52 Ennum nallavan yeshu ennum nallavanMALAYALAM4
53 Ente daivam swarga simhaassanam thannileMALAYALAM4
54 Kanum njan kanum njanMALAYALAM4
55 Kunjatin thiru rakthathal jan sudanaiMALAYALAM4
56 Njan ennum varnnikkum neeMALAYALAM4
57 Oodi va kripayam nadiyarikil ninteMALAYALAM4
58 Unnathan nee athyunnathan neeMALAYALAM4
59 Yeshu manavalan namme cherkuvanMALAYALAM4
60 To Him be the Glory Russian4
61 Yahowa charwaha mera (thunayeni-ke-suve)-यहोवा चरवाहा मेराHINDI4
62 Andhakara balavanellaKannada4
63 Eppadi Paaduven Naan EnTAMIL4
64 You mercy taught us how to dance-ENGLISH4
65 Great and marvelous are Your deeds-ENGLISH4
66 You are filled with compassion-ENGLISH4
67 Thank you Jesus Thank you Lord for loving me-ENGLISH4
68 sthuthi sthothramulu chellinthumu స్తుతి స్తోత్రములు చెల్లిం తుము-స్తుతి గీతమునే పాడెదముTelugu4
69 kallu theristhe velugu raa కళ్లు తెరిస్తే వెలుగురాTelugu4
70 eppudo ekkado janminchina meeriruvuru-ఎప్పుడో ఎక్కడో జన్మించిన మీరిరువురుTELUGU4
71 Aaviyanavare Ennai NirapidumeTAMIL4
72 Aviyana Engal Anbu – ஆவியான எங்கள் அன்புTAMIL4
73 ambara veedhilo vinthaina taraka అంబరవీధిలో వింతైన తారక Telugu4
74 Yesayya neeve naaku aadhaaramu యేసయ్య నీవే నాకు ఆధారముTelugu4
75 Dur ek tara ja raha hai दूर एक तारा जा रहा हैHindi3
76 chithra chithraala vaade mana yesayya చిత్ర చిత్రాల వాడే మన యేసయ్యTelugu3
77 abrahamu devuda అబ్రహాము దేవుడవు - ఇస్సాకు దేవుడవుTelugu3
78 Come bless the Lord, all ye servants of the Lord English3
79 krupamayuda neelona కృపామయుడా - నీలోనా - నివసింప జేసినందునా Telugu3
80 punarudhanuda naa yesayya పునరుత్థానుడ నా యేసయ్య మరణము గెలిచి బ్రతికించితివి నన్నుTelugu3
81 yudhaa sthuthi gotrapu simhama యూదా స్తుతి గోత్రపు సింహమాTelugu3
82 dayagala hrudayudavu దయగల హృదయుడవుTelugu3
83 koti kiranamula kamtini mimchina sa కోటి కిరణముల కాంతిని మించిన శాంతివిTELUGU3
84 ni krupa chalunu ni prema chalunu నీ కృప చాలును నీ ప్రేమ చాలును నTELUGU3
85 siluvalo aa siluvalo aa gora kalvar సిలువలో ఆ సిలువలో ఆ ఘోర కల్వరిలోTELUGU3
86 tarataralalo yugayugalalo jag తరతరాలలో యుగయుగాలలో జగజగాలలోTELUGU3
87 sudhaa madhura kiranaala arunodayam సుధా మధుర కిరణాల అరుణోదయం కరుణామయునిTELUGU3
88 THAT MAN HATH PERFECT BLESSEDNESS English3
89 NEVER LATER THAN THIS DAY English3
90 ABOVE ALL POWERS English3
91 GIVE EAR TO MY WORDS English3
92 enaleni prema naaki ఎనలేని ప్రేమ నాపైన చూపి Telugu3
93 yaesuthoa teevigaanu poadhamaa-యేసుతో ఠీవిగాను పోదమా! అడ్డుగాTELUGU3
94 evaru bhaagyavmthu laudhu rava-ఎవరు భాగ్యవంతు లౌదు రవని లోపల TELUGU3
95 yaesu shishyulaku neruka jaesi-యేసు శిష్యులకు నెరుక జేసిన భవిTELUGU3
96 chaediyalu gumpugoodiri kreest-చేడియలు గుంపుగూడిరి క్రీస్తు జTELUGU3
97 maanavula maelu koraku jnyaani-మానవుల మేలు కొరకు జ్ఞానియైన దేTELUGU3
98 thana rekkala krimdha neeku aashrayamu thana rekkalathoa kappunu-తన రెక్కల క్రింద నీకు ఆశ్రయము తన రెక్కలతో కప్పునుTELUGU3
99 ruchichoochi erigithini yehoavaa uththamudaniyu-రుచిచూచి ఎరిగితిని యెహోవా ఉత్తముడనియుTELUGU3
100 dhaevaa ninnu naenu viduvanu nannu dheevimchu varaku-దేవా నిన్ను నేను విడువను నన్ను దీవించు వరకుTELUGU3

© 2019 Waytochurch.com